AMERİKAN BAROLAR BİRLİĞİ HEYETİ İLE YUVARLAK MASA TOPLANTISI DÜZENLENDİ

4644
A

Amerikan Barolar Birliği Uluslararası Hukuk Birimi (Section of International Law) Başkanı Lisa J. Savitt'in Uluslararası Hukuki Bilgi Paylaşımı (International Legal Exchange - ILEX) kapsamında yaptığı talep üzerine 25 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nde yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Amerikan Barolar Birliği Delegasyonu adına Amerikan Barolar Birliği yöneticileri, Uluslararası Hukuk Birimi liderleri, avukatlar, yargıçlar ve akademisyenler katıldı. Heyet, toplantı öncesinde TBB Genel Sekreteri Av. Güneş Gürseler ve Genel Sekreter Yardımcısı Av. Musa Toprak eşliğinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Toplantının sabah gerçekleştirilen, "Türk Adalet Sistemi" başlıklı oturumunda, Amerikan Barolar Birliği Delegasyonunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu temsilcileri, Ankara Barosu Başkanı ve temsilcileri ile İstanbul Barosu temsilcileri yer aldı. Öğleden sonra gerçekleştirilen "Türkiye'de Hukuk Eğitimi" başlıklı oturumunda ise hukuk fakültesi dekanları ve temsilcileri yer aldı.

İki önemli ülke arasında hukuki işbirliği kurulması bağlamında önem arz eden etkinliğin açılışında konuşan Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. Güneş Gürseler, ABA Uluslararası Hukuki Bilgi Paylaşımı hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

"ABA Uluslararası Hukuki Bilgi Paylaşımı, 1968 yılında ABA Genel Kurulu tarafından oluşturulmuş olup amacı avukatlar, yargıçlar ve diğer hukuk çevreleri arasında bilgi paylaşımını sağlamaktır. Bu amaçla her yıl dünyada bir ya da iki ülkeye ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Bu ziyaret de bu kapsamdadır.

İstanbul ve Ankara'da yapılan temaslarla Türk hukuk ve iş ortamı hakkında bilgi edinme, ortak kazanç sağlayacak fırsatları teşvik etme, Birleşik Devletler ile ülkemizin çeşitli hukuk kültürleri arasında köprüler kurulması hedeflenmektedir.

Böylelikle; avukatlar ve diğer paydaşlar arasında politik olmayan bir işbirliği ve diyalog yolları açılabilecek, hukuk eğitimin gelişmesi, hukuki bilgi paylaşımı ve adalete erişim teşvik edilebilecektir.

ABA'nın değerli temsilcilerine bu kısa ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. Daha uzun ziyaretler için de davetimizi şimdiden sunuyoruz.

Yüksek yargımızın, Bakanlığımızın ve barolarımızın değerli temsilcilerine ve değerli meslektaşlarıma da teşekkür ediyor ve toplantımızın yararlı olmasını diliyorum."

 

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10