Anadoludan Yükselen İhtilal Manifestosu AMASYA GENELGESİ

3804

Tarih 22 Haziran 1919. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun’a çıkışının üzerinden sadece 33 gün geçmiş.

9. Ordu Müfettişi, kendisini Samsun'a gönderen iradenin beklentisinin dışına çıkmış. Saray'ı ve Damat Ferid'i hop oturup hop kaldıracak, İngilizlerin gece uykularını kaçırtacak şeyler söylüyor!

Nasıl hop oturup hop kalkmasınlar? İngilizlerin baskısıyla, Anadolu’da yükselen milli tansiyonun düşürülüp, halkın işgale razı edilmesi için gönderilen Sarı Paşa tam aksini yapıyor. Halkı emperyalizme ve teslimiyet yanlılarına karşı kıyama davet ediyor!

22 Haziran 1919'da ilan edilen, tarihe AMASYA GENELGESİ olarak geçecek metnin ilk maddesi; "Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir" der.

İkinci maddede İstanbul Hükümeti teslimiyetçilikle suçlanır. üçüncü madde tek çözüm yolunu gösterir: "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır!"

Sonraki maddeler, millet iradesine dayanacak milli direnişin örgütlenmesine ilişkindir.

Milli Mücadelenin ilk manifestosu, ilk yazılı belgesi olan Amasya Genelgesi 101 yaşında.

Asla unutmayalım. Zor dönemlerde, umutsuz anlarda hep hatırlayalım:

Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtarır!

TÜRKİYE Barolar Birliği