ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI BİR AN EVVEL UYGULANMALI, AV. CAN ATALAY ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞARAK MECLİS FAALİYETLERİNE KATILMALIDIR

770

Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararı Resmi Gazete’de yayımlanmış; Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması, yeniden yargılama işlemlerine başlanması, hükmün infazının durdurulması ve başvurucunun hükümlü statüsünün sonlandırılarak tahliyenin yapılması yönünde hüküm vermiştir.

Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi güvenliği ve hürriyetini de ihlal eden bu çok yönlü hukuka aykırılık derhal sonlandırılmalı ve halkın oylarıyla milletvekili seçilen Avukat Can Atalay serbest bırakılmalıdır.

Türkiye Barolar Birliği