Anayasa Mahkemesi'nin kararı kadınların yıllardır sürdürdüğü hak mücadelesinin bir sonucudur

987

Anayasa Mahkemesi’nin 28/04/2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile Medeni Kanun’un kadının evlenmeyle eşinin soyadını almasını öngören 187. maddesi ‘eşitlik ilkesine aykırı’ olduğu gerekçesi ile iptal edilmiştir. İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Bu karar kadınların yıllardır sürdürdüğü hak mücadelesinin bir sonucudur.

Tübakkom olarak; cinsiyete dayalı her tür ayrımcılık son bulana dek mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

TÜRKİYE Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TüBAKKOM)