"Anayasa Mahkemesi'nin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi" Eğitimleri Yapılıyor

643

Avrupa Konseyi tarafından yürütülen, Anayasa Mahkemesi'nin ana faydalanıcısı olduğu ve Türkiye Barolar Birliği'nin paydaş olarak katıldığı "Anayasa Mahkemesi'nin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi" kapsamında 1-2 Mart tarihlerinde Muş Barosu, 8-9 Mart tarihlerinde Aksaray Barosu, 15-16 Mart tarihlerinde de Ankara Barosu ile eğitimler gerçekleştirildi.

Proje kapsamında "Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvurular Neticesinde Verdiği Kararların Bağlayıcı Gücü ve İcrası", "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri" konulu 30 adet aşamalı eğitimin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Proje; insan hakları alanındaki AYM kararlarının bireysel başvuru mekanizması kapsamında etkin bir şekilde uygulanmasını ve ilgili paydaşların AYM içtihatları ve bireysel başvuru mekanizması konusunda daha fazla bilinçlenmesini sağlamayı, toplumsal cinsiyet eşitliği de dâhil olmak üzere insan hakları alanında Avrupa standartlarının etkin bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle