ANAYASA'YI İHLAL SUÇUNA ORTAKLIK EDENLER, TARİHE YAPTIKLARI HUKUKSUZLUKLA GEÇECEKLERDİR

1381

Bugün (30 Ocak 2024), Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, Anayasa'ya aykırılığı daha evvel iki kez Anayasa Mahkemesi tarafından tespit edilmiş bir yargı kararı okunarak, Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay’ın vekilliği düşürüldü.

AYM’nin hak ihlali tespiti yaparak yeniden yargılama yönündeki kararına rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa’yı ihlal eden hukuk dışı uygulamasına, kararı yüce Meclis çatısı altında okutarak ortak olmak, milli iradeyi, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü yok saymaktır.

Yaşanan süreç yeni bir anayasa ihtiyacını değil tam aksine yıllardır süren “anayasasızlaşma” sorunumuzun Meclis çatısı altında vücut bulduğunu göstermektedir.

Anayasal düzeni korumakla görevli oldukları halde bir yargı merciinin Anayasa’yı yok saymasına ortak olarak yurttaşın iradesini hiçe sayanlar unutmamalıdır ki; bu ve benzeri uygulamalar tarihe kapkara harflerle yazılmış hukuksuzluk girişimlerinden öteye geçememiştir.

Türkiye Barolar Birliği, hukukun üstünlüğü mücadelesine, dün olduğu gibi bugün de büyük bir kararlılıkla sahip çıkmaya devam edecektir.

Türkiye Barolar Birliği