ANKARA TÜRKİYE’NİN KALBİDİR

2670

Milli Kurtuluş Mücadelesi’nin ilk adımı olan 19 Mayıs 1919 sonrası zaman çok hızlı akacaktır. Haziran 1919 Amasya Genelgesi ile Kurtuluş’un çağrısı yapılacak, Temmuz 1919 Erzurum, Eylül 1919 Sivas Kongreleri ile kurtuluşun meşruiyet organlarının oluşturulması süreci yaşanacaktır.

27 Aralık 1919’da Mustafa Kemal Paşa’yı, Valisiyle, Kolordu Komutanıyla, Belediye Başkanıyla, 700 kişilik Seymen Alayı ve mahşeri bir kalabalıkla karşılayıp bağrına basan Ankaralılar, başkent olmayı o gün hak etmişlerdir.

Milli Mücadelenin meşruiyet organı TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920’de Ankara’da yasama çalışmalarına başlayacaktır. Dayanağını hukuk ve haklılık temelinde halktan alan TBMM’nin merkezi olmanın dışında, adı konulmayan devletin siyasi, idari ve askeri merkezi de Ankara’dır.

Ankaralılar, Mustafa Kemal Paşa’ya, 19 Aralık 1919’da Dikmen sırtlarında verdikleri söze sonuna kadar sadık kalmışlardır. Mustafa Kemal Paşa o günü şöyle anlatmaktadır:

“Ankara'nın doğal ve coğrafi konumuna değer katan bir yön daha vardır: En acı ve felaketli günlerde millet her taraftan çeşitli araçlarla zehirlenirken, Ankaralılar ülke ve milletin gerçek kurtuluşuna yönelik girişim hakkındaki iman ve güvenlerini bir an dahi sarsmamışlardır.

Ankara'ya ilk kabul olunduğum gün, ben sadece bir vatandaş, milletin bir bireyi idim. Hiçbir sıfatım, yetkim ve unvanım yoktu. Böyle olmakla birlikte Ankara ve çevresi hep birden, çocuklarıyla, kadınlarıyla, yaşlılarıyla Ankara şehrinden Dikmen tepesine kadar bütün ovayı doldurmuş ve beni karşılamıştır. İstasyondan hükümet dairesine kadar uzayan caddenin iki tarafı eski Türk kıyafetini giymiş, bıçakları ve tabancaları ellerinde Ankara gençleriyle dolmuştu. Bu gençler ve onlarla birlikte bütün halk: ‘Vatanı ve milleti düşmandan kurtarmak için hepimiz ölmeye hazırız, emrinizi bekliyoruz’ diyerek bağırıyorlardı.”

24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşmasıyla TÜRKİYE’nin siyasi bağımsızlığı ve egemen bir devlet olarak uluslararası tanınırlığı sağlandıktan sonra atılan ilk adımlardan birisi, 13 Ekim 1923’te TBMM’ye sunulan; “TÜRKİYE Devleti’nin başkenti Ankara şehridir” şeklindeki tek cümlelik yasa teklifinin kabulü ile Ankara’nın fiili başkentliğinin hukukileşmesinin sağlanmasıdır.

Milli Mücadele’nin, Gazi Meclis’in, o Meclis’in gazi vekillerinin, TBMM hükümetlerinin, egemenliğin ve bağımsızlığın merkezi, TÜRKİYE’nin kalbi Ankara’yı selamlıyor ve kucaklıyoruz.

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı