ARABULUCULUK SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMİ

6659
A

Eğitimin video kayıtları https://tv.barobirlik.org.tr adresinde yayınlanacaktır.