ARABULUCULUK SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMİ

11770

Eğitimin video kayıtları https://tv.barobirlik.org.tr adresinde yayınlanacaktır.