Arabuluculuk ve Uzlaştırma Komisyonu Yürütme Kurulu’nda Görev Dağılımı

2950

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Arabuluculuk ve Uzlaştırma Komisyonu Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu üyesi Av. Abdülbaki çelebi koordinatörlüğünde, 23 Şubat 2022 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Görev dağılımının da yapıldığı toplantıda Komisyon sözcülüğüne Av. Ayşe çakıcı, Sekreterliğe Av. Ayşe Gonca Gülçin ile Av. H. Mehveş Ekşiler özer seçildiler.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle