Arabuluculukta Etkin Taraf Avukatlığı Konferansı

2152

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Arabuluculukta Etkin Taraf Avukatlığı konulu konferans, 13 Nisan 2022 tarihinde, Avukat özdemir özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Prof. Andrew Goodman ve Av. Arb. Okşan Gülşen Uz’un konuşmacı olarak katıldığı konferansın açış konuşmasını, Birlik Başkanı Av. R. Erinç Sağkan yaptı.

Her yıl yarım milyondan fazla arabuluculuk dosyası olduğunu kaydeden Sağkan, ihtiyari arabuluculukta, anlaşma oranının yüksekliğine dikkat çekerek, arabuluculuğun yalnızca hukuk fakültesi mezunları tarafından yapılabilmesinin önemini vurguladı.

“Arabuluculuk sisteminin hukuk yargılaması dışında kalan alanlardaki muadillerine, örneğin uzlaşmacılığa göre daha başarılı olmasının sebebi, sürecin içerisinde yalnızca hukukçuların, meslektaşlarımızın yer alıyor olmasıdır” diyen Sağkan, “Meslektaşlarımızın sürece yalnızca arabulucu olarak değil, aynı zamanda taraf vekili olarak da daha yoğun ve etkili katılımı, sistemin başarısını daha da artıracaktır” ifadesini kullandı. Sağkan, “Arabuluculuk sürecinde tarafların vekille temsil gibi bir zorunluluğu bulunmamakla birlikte; hemen her uyuşmazlıkta olduğu gibi vekille temsil, hak ve menfaatlerin korunması konusunda taraflara çok önemli avantajlar kazandıracaktır” şeklinde konuştu.

Arabuluculukta tarafların mümkün olan her durumda vekille temsil edilmeleri konusunda teşvik edilmelerinin önemini vurgulayan Birlik Başkanı, konuşmacılara teşekkürlerini sundu.

Sağkan’ın ardından Prof. Andrew Goodman ve Av. Arb. Okşan Gülşen Uz, arabuluculuğa ilişkin bilgi ve deneyimlerimi meslektaşlarımızla paylaştı.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle