ART NİYETİ GÖRÜYOR VE TBB GENEL KURULU’NUN İÇİNE ÇEKİLMEYE ÇALIŞILDIĞI YAPAY GÜNDEMİ REDDEDİYORUZ

3036

ART NİYETİ GöRüYOR VE TBB GENEL KURULU’NUN İçİNE çEKİLMEYE çALIŞILDIĞI YAPAY GüNDEMİ REDDEDİYORUZ

TÜRKİYE Barolar Birliği’nin 17-18 Aralık 2022 tarihlerinde çanakkale’de gerçekleştirilen 37. Olağan Genel Kurulu ile ilgili olarak, bazı basın yayın organlarında, bir kadın meslektaşımızın konuşma yaparken başörtülü olması nedeniyle diğer Genel Kurul üyelerinin salonu terk ederek tepki gösterdikleri şeklinde gerçekle hiçbir ilgisi olmayan haberlerin yayınlandığı görülmektedir.

Bilindiği üzere çoklu baro düzenlemesine istisnasız tüm Barolar karşı çıkmıştır. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra yapılan Genel Kurullarda ve Başkanlar toplantılarında Baro Başkanlarının ve TÜRKİYE Barolar Birliği Genel Kurul delegelerinin büyük bir çoğunluğu Ankara ve İstanbul’da kurulan 2 numaralı Baroların temsilcileri ve delegeleri söz aldıklarında sessiz bir demokratik hak kullanımı ile salonu terk ederek tepki göstermektedirler. çanakkale’de yapılan Genel Kurul’da, 2 nolu Baroları temsil eden dört konuşmacıya da salonu terk ederek gösterilen tepkinin kişilerin kılık ve kıyafetleriyle; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep ve benzeri nitelikleriyle ilişkisi yoktur. Baro Başkanlarının ve delegelerin tepkisi çoklu baro uygulaması ile Baroların bölünmesine imza atanlaradır. Benzer sessiz demokratik hak kullanımı 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde yapılan TBB Genel Kurulu’nda ve Baro Başkanları toplantılarında da ortaya konulmuştur.

Baştan sona kayıt altına alınmış bulunan ve mesleğimize ilişkin son derece önemli konuların gündeme alındığı, TÜRKİYE Barolar Birliği Meslek Kuralları’nda değişikliklerin yapıldığı, avukatların sosyo-ekonomik sorunlarına ilişkin çözümlerin tartışıldığı TÜRKİYE Barolar Birliği Genel Kurulu’na ilişkin son derece yakışıksız, gerçeğe aykırı ve meslek örgütümüzün en yüksek karar organı olan Genel Kurulumuzu kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya dönük olduğu anlaşılan kasıtlı, utanç verici yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği