Av. Ayça ÖZOK ENER

10472
A

Av. Ayça ÖZOK ENER
Üye
 
ÖZGEÇMİŞ ;
 
•1978 Ankara doğumlu;
•1999 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu;
•İstanbul Barosu’na kayıtlı serbest avukat;
•Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim Dalı Devletler Özel Hukuku dalında Yüksek Lisans;
•Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim Dalı Ticaret Hukuku Doktoru;
•Avrupa Birliği Baroları (CCBE) PECO Komitesi Üyesi.