Av. Prof. Dr. Rona AYBAY

9864
A

Av. Prof. Dr. Rona AYBAY
Üye
 
ÖZGEÇMİŞ ;
 
•1935 İstanbul doğumlu;
•1959 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu;
•İstanbul Barosu’na kayıtlı serbest avukat;
•İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Doktorası;
• Milletler Özel Hukuku Profesörü (1980);
•New York Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Karşılaştırmalı Hukuk derecesi;
•ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü eski başkanı; ODTÜ’de İdari İlimler Fakültesi eski dekanı; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekan yardımcısı; Türk Hukuk Kurumu eski genel sekreteri; İstanbul Barosu eski başkan yardımcısı;
•Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi eski başkanı (2006-2011);
•Bosna Hersek İnsan Hakları Mahkemesi eski yargıcı (1996-2003);
•Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük Karşıtı Avrupa Komisyonu eski üyesi
•Bosna Hersek’deki insan hakları ihlallerini incelemekle görevle AGİT Komisyonu eski üyesi;
•Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi;
•Milletlerarası Özel Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku alanlarında yazılmış olanlar başta olmak üzere çok sayıda kitap, makale, bildiri; yüzlerce konferans.