Av.Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödül Töreni

7573
A

Avukat Noyan Özkan, sadece çevrenin  korunması konusunda değil en genel anlamıyla hukukun ve insan haklarının korunması konusunda sorumluluk duyan, bu konulardaki düşünceleri, değer ölçüleri  ile topluma  öncülük eden gerçek bir aydındır. Noyan Özkan; aydın sorumluluğunu, daha önce pek mevcut olmayan kendine has yöntemler geliştirerek ve bu yöntemleri etkili bir şekilde kullanarak yerine getirmiş ve sonraki kuşaklara da örnek olmuştur
 
. Türkiye Barolar Birliği,2013 yılında çok zamansız bir şekilde aramızdan ayrılan Sayın Avukat Noyan Özkan anısına, her yıl düzenli olarak "Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü" verilmesini kararlaştırmıştır. Ödül yönergesi gereğince ödül; çevre politikalarına karşı doğa ile birlikte eşit özgür ve adil bir yaşam için meşru yöntemlerle mücadele eden yurttaşlara ve/veya yurttaş guruplarına verilmektedir. Ödül bu yıl  4 Haziran 2016 tarihinde üçüncü kez verilecektir.