Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek – Faz II” Bölgesel Kapanış Konferansı Karadağ’da gerçekleştirildi

1199

Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi “Batı Balkanlar ve TÜRKİYE’ye Yönelik Yatay Destek – Faz II” Bölgesel Kapanış Konferansı, 27-28 Eylül 2022 tarihlerinde, Karadağ’da gerçekleştirildi.

Bölgesel Kapanış Konferansı’na, TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) adına Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez katıldı.

2019-2022 yılları için Batı Balkanlar ve TÜRKİYE’ye yönelik Yatay Destek (Horizontal Facility II), Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin, Batı Balkanlar bölgesi ve TÜRKİYE’ye yönelik bir iş birliği girişimidir. Yatay Destek; yararlanıcıların, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarında reform gündemlerini yerine getirmelerini ve Avrupa standartlarına uymalarını sağlamaktadır.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenen, TBB Başkanlığı’nın ana faydalanıcısı olduğu “TÜRKİYE’de Kadınların Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi” (KAEP) de Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin "Batı Balkanlar ve TÜRKİYE için Yatay Destek 2019-2022" başlıklı ortak programı çerçevesinde uygulanmaktadır.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle