AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BÜYÜK DAİRESİ, “ERMENİ SOYKIRIMI YAPILMADI” DEMENİN SUÇ SAYILAMAYACAĞINI ONAYLADI

3857
A

Hatırlanacağı gibi, Ermeni soykırımı iddiasının ‘uluslararası bir yalan’ olduğunu ifade eden Doğu Perinçek, İsviçre’de 2005 yılında çıkarılan ‘Ermeni soykırımını inkar etmenin suç sayılacağına ilişkin kanun’ gereği Lozan Mahkemesi tarafından mahkum edilmesi nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmuştu.

AİHM aldığı kararla, ‘1915 Ermeni Tehciri olaylarının inkârının suç sayılmasına yönelik yasal düzenlemelerin, fikir ve ifade hürriyetinin ihlali anlamına geleceğini’ açıkça tespit etmiş ve karara bağlamıştır. Bu karar Avrupa Konseyi üyesi 47 ülke için bağlayıcıdır. Bundan böyle bu ülkeler, aksine bir yasal düzenleme yapamayacaklardır.

Başta çok değerli meslektaşlarımız olmak üzere, ülkemiz için önem taşıyan bu kararın alınmasında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.