Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) Bireysel Başvuru Çalıştayı

8556

10 Ekim 2019 / Ankara

11 Ekim 2019 / Konya