AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE BİREYSEL BAŞVURUDA KABUL EDİLEBİLİRLİK ÖLÇÜTLERİ HELP ONLINE EĞİTİMİ

7207

A. TÜRKİYE Barolar Birliği’nin ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Ortak Projesi olan Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi kapsamında yer alan online HELP kurslarından ikincisini değerli meslektaşlarımızın erişimine açmaktayız.

B. “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddet” konulu online HELP Kursu'ndan sonra şimdi de “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Sunulan Başvurularda Kabul Edilebilirlik ölçütleri” konulu online eğitim, Türkçe tercümesi ve Türk Hukuku’na uyumlaştırılması ile meslektaşlarımızın kullanımına sunuyoruz.

C. Bilindiği üzere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne giden bireysel başvurunun esastan incelenebilmesi için öncelikle kabul edilebilir bulunması şarttır. Başvuruların çok büyük kısmı bu aşamada elenmektedir. Oysa doğru bilgi sahibi olunur ise başvurucunun bu elemeyi aşması kuvvetle muhtemeldir.

Bu eğitim modülüyle, AİHM’ne yapılan başvurular açısından kabul edilebilirlik ölçütleri hakkında daha derin ve daha doğru bilgiye sahip olunması amaçlanmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuruda ilk adımı içeren ve kabul edilebilirlik aşamasında büyük önem arz eden bu modülde yer alan konu başlıkları şu şekildedir:

1- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ilişkin genel bilgi
2- Mahkemeye başvuru formu ve form doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler
3- AİHS Sözleşmesi ve TÜRKİYE’nin taraf olduğu ek protokoller
4- Kabul edilebilirlik ölçütleri ile ilgili temel kaynaklar
5- AİHM kararlarında TÜRKİYE ve kararların icrası
6- Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yapılmaksızın doğrudan AİHM’ne başvuru yapılabilecek haller
7- Başvurucular için kontrol listesi
8- örnek olaylar
9- Test
10- Katılım Belgesi (Statement of Accomplishment)

PROGRAMA NASIL GİRİLİYOR?

1. Sisteme, http://help.elearning.ext.coe.int adresinden giriş yapabilirsiniz.
2. Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddet Online Eğitimi’ne giriş yapmış olanlar yine aynı hesaplarından HELP anasayfasına bağlanabilecek ve “Admissibility Criteria” “Türkçe” seçeneğini seçerek programı online takip edebilecektir.
3. Daha önce HELP Kursları için hesap almamış olan meslektaşlarımız ise “Kabul edilebilirlik” konulu kursu online izleyebilmek için sisteme kaydolarak programı takip edebilecektir. Bunun için, ekranda yeni bir hesap oluşturulması gerekmektedir. Yeni hesapla üye bilgileri girildikten sonra sisteme girip, “Admissibility Criteria” “Türkçe” seçeneğini seçerek eğitime katılım sağlayabilirler.

BAŞARILI OLANLARA KATILIM BELGESİ

Online platformdaki bu eğitimden dileyen herkes ücretsiz olarak yararlanabilecektir. Eğitimlerin sonunda katılımcılara uygulanacak test ve eğitimin tüm aşamalarını tamamlamış olmak şartı ile katılımcı adına Avrupa Konseyi’nce online olarak katılım belgesi düzenlenecektir.
Meslektaşlarımızın bilgisine saygıyla sunarız.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle