Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI PROGRAMI DANIŞMA KURULUNA İLK KEZ BİR TÜRK HUKUKÇU SEÇİLDİ

8736

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI PROGRAMI DANIŞMA KURULUNA İLK KEZ BİR TÜRK HUKUKÇU SEÇİLDİ

Türkiye Barolar Birliği Temsilcisi Avukat Musa Toprak, 17 Haziran 2016 tarihinde Strazburg’ta gerçekleşen seçimlerde Avrupa Konseyi Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitimi (HELP) Programı Danışma Kuruluna seçildi.

Seçimler, 16-17 Haziran 2016 tarihlerinde, Avrupa Konseyi Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi (HELP) Programının yıllık toplantısı dâhilinde gerçekleşti. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland’ın açış konuşması ile başlayan toplantıya Türkiye Barolar Birliği’ni temsilen Genel Sekreter Av. Güneş Gürseler ve Genel Sekreter Yardımcısı Av. Musa Toprak katıldı.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ulusal düzeyde uygulanmasını desteklemek ve Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin hukukçularının AİHS ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadı konusunda daha iyi bilgi sahibi olmasını amaçlayan İnsan Hakları Programı; böylece tüm üye ülkelerin yargı içtihadının AİHM ile uyumlulaştırılmasını hedefliyor.

Program dâhilinde “HELP Network” adı altında bir İnsan Hakları Eğiticileri Ağı da oluşturulmuş durumda. Bu ağ, alanında tüm Avrupa’yı kapsayan yegâne ağ olması nedeniyle önem taşıyor. Ayrıca bir e-öğrenme platformuna ve hukukçuların insan hakları alanında eğitimi için kendine özgü bir metodolojiye de sahip olan Program, Avrupa Konseyi’ne üye olan 47 ülkenin hâkim, savcı ve avukatlarının insan hakları alanındaki bilgi seviyesini yükseltmeyi hedefliyor.

Programın hedef ve öncelikleri ile eğitim içeriklerinin belirlenmesi konusunda görev yapan bir de Danışma Kurulu bulunuyor. Program dâhilinde görev yapan 6 kişilik danışma kurulu iki yılda bir Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkenin baroları ve hâkim örgütlerinin temsilcilerinin oy kullandığı, gizli oyla yapılan seçim ile belirleniyor.

TBB Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Musa Toprak’ın seçilmesi ile Avrupa Konseyi çapında görev yapan Danışma Kuruluna ilk kez bir Türk hukukçu seçilmiş oldu.

Avukat Musa Toprak, 2012 yılından bu yana Avrupa Konseyi İnsan Hakları Eğitim Programı’nın Türkiye temas kişisi olarak da görev yapmaktadır. Ülkemizin insan hakları alanında en önemli otoritelerinden İoanna Kuçuradi’nin öğrencisi olan Av. Toprak, Kuçuradi’nin kurduğu Kuçuradi İnsan Hakları ve Felsefe Vakfı’nın da yönetim kurulu üyesidir.