AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTER MECLİSİ İZLEME KOMİTESİ HEYETİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

3745
A

Türkiye'deki demokratik kurumların işleyişi ve insan haklarının durumu ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere ülkemizde bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi İzleme Komitesi Raportörleri Marienne Mıkko ve Ingebjørg Godkesen ile onlara İzleme Komitesi Sekretaryasını temsilen eşlik eden Sylvie Affholder, Türkiye Barolar Birliği'ni ziyaret ederek Genel Sekreter Av. İ. Güneş Gürseler ile görüştü.

TBB Genel Sekreter Yardımcısı Av. Musa Toprak'ın da hazır bulunduğu görüşmede, Türkiye'de yakın zamanda, özellikle yargı alanında meydana gelen gelişmelerin değerlendirilerek, olağanüstü hal kapsamında yapılan düzenlemeler ele alındı.