AV.SELÇUK KOZAĞAÇLI’YA BABASININ CENAZESİ SIRASINDA KELEPÇE TAKILMASI CMK’YA VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATA AYKIRIDIR

11201

Silivri tutukevinde tutuklu olan Avukat Selçuk Kozağaçlı’nın babasının vefat haberini 27 Ocak 2019 Pazar günü kendisine bildirmeye giden bir meslektaşımızın telefonla başkanlığımızı bilgilendirmesi üzerine derhal Adalet Bakanlığı yetkilileriyle telefonla irtibata geçilmiştir.

Avukat Kozağaçlı’nın babasının cenaze törenine yetişmesini teminen bu yöndeki dilekçenin bir an önce işleme konulması ve merhumun cenazesinin defnedileceği Konya’ya intikaline ilişkin planlamanın yapılması rica edilmiştir.

Adalet Bakanlığı’nca bu talebimiz süratle yerine getirilmiştir.

Ancak cenaze süresince Avukat Selçuk Kozağaçlı’nın kendisine refakat eden güvenlik görevlisine kelepçelenmiş olması, suçsuzluk karinesini ve insanlık onurunu korumayı merkezinde bulunduran Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanun’un ilgili maddelerine aykırıdır. çünkü somut olayda güvenliğin zincirle bağlanma yerine, insanlık onuruna ve vicdana aykırı olmayacak yöntemlerle sağlanması kuşkusuz mümkündür. 

Hukuka ve vicdana aykırı bu hususu kamuoyunun, ilgili Valiliğin ve İçişleri Bakanlığı’nın bilgisine gereği için bu basın açıklaması yoluyla sunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı