AVUKAT HAKLARI ÇALIŞTAYI

6934

TBB AVUKAT HAKLARI MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “AVUKAT HAKLARI ÇALIŞTAYI”, İZMİR BAROSU’NUN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi tarafından düzenlenen Avukat Hakları Çalıştayı, 28 Mayıs 2016 tarihinde Ege ve Marmara Bölge Barolarının katılımı ile İzmir Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalıştaya, Ankara, İstanbul, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Bursa, Bilecik ve Çanakkale baroları katıldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı ve Avukat Hakları Merkezi Başkanı Av. Başar Yaltı ile İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Çetin’in açılış konuşmalarıyla başlayan program, Türkiye Barolar Birliği ve İzmir Barosu işbirliği ile hazırlanan film gösterisi ile devam etti.

Çalıştayda, Av. Adil Giray Çelik tarafından yapılan “Avukat Hakları Bağlamında Avukatlık Mesleğinin Tarihsel Gelişimi” ve Hakim Ayşe Yeşim Akçelik tarafından yapılan “İstinaf” konulu sunumların ardından aşağıdaki konu başlıkları tartışıldı.

1. Avukatın Vergisel Sorumluluğu ve Vekalet Ücret Sözleşmelerinde Yaşanan Sorunlar

2. Avukatların Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

3. TCK ve CMK’da Avukatın Savunma Hakkı ve Dokunulmazlığı

4. Bölgede Yaşayan Avukatların Sorunları

5. İş Alanlarının Daralması Sorunu ve Yeni İş Alanları Açılması

6. Meslek Kuralları ve Reklam Yasağı

7. Avukatlıkta Branşlaşma

8. Meslek İtibarının Artırılması

9. İstinaf

10.   Avukat, Hâkim ve Savcılar Arası Etik Komisyonu Oluşturulması ve Bu Kapsamda Avukatlar Yönünden Belirlenecek Etik İlkeler

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11