AVUKAT HAKLARI MERKEZİ OLAĞAN TOPLANTISI VE HAK İHLALLERİ ÇALIŞTAYI “TÜM BAROLARIN KOLEKTİF ve ETKİN MÜCADELESİ” TEMASI İLE YAPILDI

1572

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu’nun aylık olağan toplantısı 20 Ocak 2023 günü gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Merkez tarafından takip edilen hukuksal süreçler ile ilgili bilgilendirmeler yapılmış, gelen başvuruların ve merkez eli ile meslektaşlara ulaştırılacak meslek içi ve merkez içi eğitim faaliyetlerinin müfredat ve materyal değerlendirmelerinin yanı sıra 21-22 Ocak 2023 günlerinde gerçekleştirilecek geniş katılımlı toplantının çalışmaları tamamlanmıştır.

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi Yönergesi gereği altı ayda bir gerçekleştirilen merkez olağan toplantılarının 21-22 Ocak 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen ikincisinin açılışına, TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, TBB Genel Sekreteri Av. Veli Küçük, TBB Saymanı Av. Gökhan Bozkurt, TBB Yönetim Kurulu üyeleri Av. Ali Bayram ve Av. Nizam Dilek de katıldı.

Toplantının ilk günü Merkez Koordinatör Yönetim Kurulu üyesi ve TBB Saymanı Av. Gökhan Bozkurt açış konuşmasında; yıllar önce mesleğe başlarken avukata yönelik hak ihlallerinin şimdiki şiddet ve sayıda olmadığını, bu sebeple de bugün bu ihlallerin önünün alınmasının geleceğe yönelik etkin bir mücadele olduğunu dile getirdi.

Merkez katılımcılarını selamlayarak ve teşekkür ederek söz alan TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ise, Avukat Hakları Merkezlerini mesleğin onur mücadelesi aracı olarak tarifleyip, göreve gelirken telaffuz edilen “hiçbir avukatı yalnız bırakmayacağız” anlayışının tüm barolarımızın avukat hakları mücadelesine dahil edilmesiyle hayata geçirileceğini, TBB AHM’nin tüm baroların katılımı ile 81 ilde faaliyet yürütülebilecek bir şekilde yapılandırıldığını ve bu merkezde üretilecek kolektif emeğin değerini vurguladı.

Toplantının gündemine geçilmesi ile söz alan TBB AHM Dönem Sözcüsü Av. Deniz özbilgin; AHM Yönergesi üzerinden merkezin nasıl teşekkül ettiğini, ne sebeple 81 ilin bir arada olduğu bir yapının tercih edildiğini, il temsilcilerinden ne gibi görevler almalarının beklenildiğini ve bu görevlerin uygulanış biçimlerine dair bilgilendirme yaptı. Devamla, avukat hakları mücadelesinin 5 Nisan’ı olarak tarif ettiği 24 Ocak Tehlike Altında Avukatlar Günü tarihçesi ve bu yılki gündemi ile ilgili bilgi verildi. Nihayet, 24 Ocak sebebi ile şiddet, avukata yönelik şiddet temaları ile ilgili kısa bir değerlendirme aktarımında bulunuldu.

Toplantı TBB AHM Yürütme Kurulu üyesi Av. Doç. Dr. D. çiğdem Sever’in, il barolarının göndereceği verilerin önemi, ihlallere ilişkin veri akışı, arşivlenmesi, raporlanması ve bu raporların çözüm odaklı kullanım biçimlerine dair, hali hazırda iletilmiş emsal il barosu raporlamaları üzerinden kısa bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantının devamında tüm katılımcıların kendi illerine ilişkin bildirdikleri ihlal başlıkları üzerinden gruplamalar yapılarak, 8 ayrı ihlal başlığında yuvarlak masa düzeneğinde çalıştay biçimine geçildi. Her masa kendi içerisinde şiddet ve bir ikinci konu başlığı üzerinden sorunun tariflenmesi, sebepleri ve çözüm önerisi üzerine raporlama yaptı.

özellikle şiddetle mücadele konusunda kamuoyu oluşturulması, yurttaşlarda farkındalık yaratılması ve cezaların caydırıcı şekilde arttırılması için mevzuat değişiklikleri yapılması hususunda öncelikli bir çalışma yürütülmesi tüm çalışma masalarının ortak çözüm başlığı olarak tespit edildi.

Toplantının ikinci günü, çalıştay biçiminde oluşturulan 8 ayrı masa raporunun sunumu ile başladı. Günün ikinci yarısında ise bölgesel esasa göre masa teşekkülleri sağlanarak, masa koordinatörü Merkez Yürütme Kurulu üyeleri kolaylaştırıcılığında serbest kürsü ve forum biçiminde sürdürüldü.

Toplantı kapanırken, bir sonraki toplantı tarihi ve bu tarihe dek gerek 21-22 Ocak 2023 tarihli çalıştay sonuçlarının yazılı rapor haline getirilmesi, gerekse de illerden gelecek ihlal ve hukuksal süreç raporlarının periyodik ve sistematik kayıt altına alınması ile ilgili somut iş bölümleri yapıldı.

Merkez bileşeni il barolarının destek ve katkıları ile sürece yayılarak oluşturulacak ihlaller ve çözümleri raporlamaları önümüzdeki aylarda periyodik olarak TÜRKİYE Barolar Birliği internet sitesinin Avukat Hakları Merkezi kısmından temin edilebilecek şekilde meslek kamuoyu ile paylaşılacaktır.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle