Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

AVUKATIN DURUŞMADAN ÇIKARILMASINA SUÇ DUYURUSU

11675

Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu üyesi Avukat Suat Eren'in, Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesinde, vekaletnamesi olmadığı gerekçesiyle duruşma salonundan çıkartılmasına karar veren mahkeme başkanı ile kararı uygulayan polis ve güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kuruluna yapılan suç duyurusunda; bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden avukatın, yargının kurucu unsurlarından olduğu vurgulanarak, yargılama esnasında avukatın duruşmadan çıkarılmasının savunma hakkının kısıtlanması olmakla birlikte, avukatın zorla, müessir fiil kullanılarak, mahkeme salonundan çıkartılmasının Türk Ceza Kanununda düzenlenen görevi kötüye kullanma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını oluşturduğu ifade edildi.

Kararı veren Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında disiplin işlemi yapılması ve ayrıca ceza soruşturmasına yönelik izin verilerek gereğinin yapılmasının talep edildiği dilekçede; vekaletnamesiz müdafiin sanığı duruşmada savunabileceğine hükmeden Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu kararına atıfta bulunuldu. Söz konusu kararın emsal nitelikte olduğu vurgulanarak ceza yargılamasında da uygulamanın Yargıtay'ın yerleşik içtihadı doğrultusunda olduğu belirtildi.

Türkiye Barolar Birliği ayrıca suç teşkil eden kanunsuz emri uygulayan polis ve özel güvenlik görevlileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulundu.