"AVUKATIN EMEĞİNİN KARŞILIKSIZ KALMAMASI"NA İLİŞKİN TALEBİMİZİ TBMM’YE İLETTİK

3565

“Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 20.10.2022 tarihinde TÜRKİYE Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve esas komisyon olarak belirlenen Plan ve Bütçe Komisyonunda 24.10.2022 tarihinde kabul edilmiştir.

Teklifin Genel Kurul gündemine gelmesi beklenmektedir.

Mevcut teklifle benzer içeriğe sahip düzenlemeler daha evvel de gerçekleştirilmiş ve Anayasa Mahkemesinin bu konuya ilişkin içtihadı oluşmuş durumda iken, avukatın harcadığı emek ve mesaisi dikkate alınmadan karşı yan avukatlık ücretlerinin “maktu” olarak belirlenmesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine aykırılık içermekte, hukuk sisteminde konusu para ve para ile ölçülebilen değer olan davalara ilişkin geçerli nisbî ücret uygulamasını da bozmaktadır.

Bu bağlamda Genel Kurul’da son şekli verilerek kabul edilecek yasal düzenlemelere ilişkin talebimiz; anayasal ve yasal hükümler ile açıklamalarımız dikkate alınmak suretiyle avukat meslektaşlarımızın emek ve mesaisinin karşılığı olan yasal karşı yan avukatlık ücretlerinin korunması, nisbî tarife sisteminin devamının sağlanması ve meslektaşlarımızın mağduriyetine sebep olunmaması hususlarında gereğinin yerine getirilmesidir.

TÜRKİYE Barolar Birliğinin konuya ilişkin görüşü TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanlıklarına iletilmiştir.

TÜRKİYE Barolar Birliği Değerlendirme Metni için tıklayınız.