"Avukatın Tahkimden Beklentileri" Konulu Panel İstanbul'da Gerçekleştirildi

1298

TÜRKİYE Barolar Birliği’nin (TBB) paydaşlığında, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) tarafından düzenlenen “Avukatın Tahkimden Beklentileri” başlıklı panel, 10 Ekim 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Panelin açış konuşmasını yapan Birlik Başkanı Sağkan’a, Genel Sekreter Av. Veli Küçük eşlik etti. Sağkan ve Küçük, etkinlik sırasında ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Yönetim Kurulu üyesi Av. Bülent Şarlan, Genel Sekreter Av. Yasin Ekmen ve Denetleme Kurulu üyesi Av. Azade Ay ile bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, hukuk ve avukatlık örgütlerinin tahkim süreçlerinde son derece etkili roller oynadığına dikkat çeken Sağkan, TÜRKİYE Barolar Birliği’nin 1976’dan beri üyesi olduğu Uluslararası Barolar Birliği’nin (IBA) bir Tahkim Komitesine sahip olup, çeşitli kılavuz ilkeler hazırladığını söyledi.

Birlik Başkanı Sağkan, ISTAC ile de uzun yıllara dayanan bir çalışma geçmişine sahip olduklarını kaydederek, TBB olarak tahkimi önemsediklerini vurguladı.

“Yatırımların yapılabilmesi, ticaretin gelişmesi için en önemli enstrüman hukuktur. ülkelerin refahlarının kalıcı ve istikrarlı bir şekilde artırılması ancak hukukun üstünlüğü prensibine saygılı, hak ve özgürlükleri yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla güvence altına alan hukuk devleti sistemleriyle mümkündür” diyen Sağkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uluslararası mahkemelerin içtihadı, tahkim yargılamasının da gerek yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı prensibi gerekse hukukun üstünlüğü prensibi kapsamına dahil olduğunu özellikle vurgulamakta ve göstermektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tahkim kurullarının yargılama süreçlerini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde yer alan adil yargılanma hakkı çerçevesinde değerlendirmektedir. AİHM, önüne gelen uyuşmazlıklarda tahkim kurullarını da bağımsızlık ve tarafsızlık testlerine tabi tutarak ele almaktadır.

Bu da bağımsızlık ve tarafsızlığı güvence altına alınmış, tecrübeli, uzman ve profesyonel hakemlerin faaliyet gösterdiği tahkim merkezlerinin önemini artırmaktadır.”

Moderatörlüğünü Av. S. Aslı Budak’ın yaptığı panelde; Alptuğ Tokeser “Hukuki Dinlenilme Hakkı”, Dr. Guillaume Areou “Hızlı Yargılama”, Duncan Speller “Uyuşmazlığın Doğru Analizi”, ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı “İcra Edilebilir Karar”, Av. Dr. İsmail Esin, “Tahkimden Ne Beklenmemeli” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle