AVUKATLARA AİT YETKİLERİN TİCARİ ŞİRKETLERCE KULLANILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMEYE DAVA AÇILMIŞTIR

893

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 12. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’da dava açılmıştır.

Dava konusu Yönetmelik maddesiyle, Kentsel Dönüşüm Danışmanlık ve Müzakere Kuruluşlarına, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a aykırı olarak “Danışmanlık ve Uyuşmazlıkların Çözümü Alanlarında Faaliyet Gösterme” yetkisi verilmiştir.

Dava konusu düzenlemede kentsel dönüşüm danışmanlık ve müzakere kuruluşlarının ticaret şirketi olduğu açıkça belirtilmiştir. Ticaret şirketleri üzerinden hukuki danışmanlık hizmeti verilemeyeceği dikkate alındığında değişikliğin Anayasa’ya ve Avukatlık Kanunu’nun 35. ve 63. maddelerine aykırı olduğu açıktır.

Düzenlemeyle münhasıran avukatlara ait hak ve yetkiler Kentsel Dönüşüm ve Müzakere Kuruluşlarına verilerek, Kuruluşların hukuki danışmanlık hizmeti verebilmelerinin ve yargılama faaliyeti gerektiren konularda bir nevi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi gibi faaliyet göstermelerinin önü açılmıştır.

Söz konusu nedenlerle TBB tarafından Anayasa’ya ve Avukatlık Kanunu’na aykırı düzenlemenin iptali, ayrıca yürütmenin durdurulması talep edilmiştir.

Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği

Dilekçeyi görüntülemek için tıklayınız