AVUKATLARIN İŞ YERLERİNDE POS CİHAZI BULUNDURMA ZORUNLULUĞUNDAN BAĞIŞIK TUTULMASI TALEBİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA İLETİLMİŞTİR

7487

Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflere, iş yerlerinde kredi kartı okuyucusu (POS -Point of Sale- cihazı) bulundurmaları zorunluluğu getirilmesine ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağına ilişkin değerlendirmelerimiz ile avukatların bu zorunluluktan bağışık tutulmasına ilişkin talebimiz Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilen yazı örneği için tıklayınız.