Avukatların Kişisel Verilerini Kanuna Aykırı Olarak İşleyen İnternet Siteleri Hakkında KVKK’ya İhbarda Bulunulmuştur

3362

Gerek avukat meslektaşlarımız gerek Barolar tarafından Birliğimize yapılan başvurularda, çeşitli internet sitelerinde, avukatların kişisel veri niteliğindeki bazı bilgilerine açık rızaları olmaksızın yer verildiği ve bu suretle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı veri işleme faaliyetinde bulunulduğu iletilmiştir.

Sözü edilen veri işleme faaliyeti, anılan kanuna aykırı olduğu gibi, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na da aykırılık teşkil etmektedir.

TÜRKİYE Barolar Birliği ve Barolar tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı Avukatlık Kanunu’dur. Avukat meslektaşlarımızın, mensubu oldukları Barolar ve TÜRKİYE Barolar Birliği dahi avukatlara ait kişisel verileri, kanunun verdiği yetki haricinde paylaşamamaktadır. Hâl böyleyken bazı internet sitelerinin ilgi çekmek ve ziyaretçi sayılarını artırmak amacıyla paylaşımda bulunmasına ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) ihbarda bulunulmuştur.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

TÜRKİYE Barolar Birliği