AVUKATLARIN KORONAVİRÜS AŞISINDA ÖNCELİKLİ GRUP İÇERİSİNE ALINMASI İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞINA BAŞVURULDU

19749

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi başkanı ve TBB Yönetim Kurulu üyesi Av. Gültekin Uzunalioğlu'nun koronavirüs salgınından etkilenen kesimlerin başında avukatların geldiği ve ülkemize sınırlı sayıda gelecek olan koronavirüs aşısının yapılacağı öncelikli risk grupları içerisine avukatların da alınması için bir görüş hazırlanması merkezimizden talep edilmekle Avukat Hakları Merkezi Genel Sekreteri Av. Ramazan çakmakcı tarafından öncelikli aşılanma hakkının Avukatın Hasta Hakkı bağlamında olduğu düşüncesi ile hazırladığı TBB AHM görüşü TBB Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

TBB Yönetim Kurulunca oybirliği ile kabul edilen TBB AHM görüşü doğrultusunda TBB tarafından avukatların koronavirüs aşısının öncelikli risk grubu içerisine alınması Sağlık Bakanlığından talep edilmiştir.

TBB Avukat Hakları Merkezinin Avukatların koronavirüs aşısında öncelikli risk grubu içerisine alınarak aşıya öncelikli olarak ulaşması gerektiğine ilişkin görüşünde aşağıdaki hususlara yer verilmiştir.

1. ülkemizde çok sayıda ölümlere yol açan koronavirüs salgınından etkilenen kesimlerin başında avukatlar da gelmektedir.

2. Koronavirüs salgının durdurulmasının ancak aşı ile mümkün olabileceği gerçeği karşısında dünyadaki tüm bilim çevreleri aşı ile ilgilenmiş ve yakın zamanda dünyanın bir çok yerinden aşının bulunduğuna dair olumlu haberler gelmiştir.
ülkemizdeki yerli aşı çalışmalarında sona yaklaşıldığı haberlerini de duymaktayız.

3. Sağlık Bakanlığı koranavirüs aşıları ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarında, aşılarda ilk önceliğin sağlık personelinde olduğunu ve sonrasında 65 yaşın üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin öncelikli risk grubunda olduğunu belirtmiştir.

4. Bu kesimlerden sonra gelmek üzere belirlenecek öncelikli risk gruplarının içerisine avukatların alınması gerek meslektaşlarımızın sağlığının korunması gerekse toplumda koronavirüs bulaşışının azaltılması için çok önemli yararlar sağlayacaktır.

5. Avukatlar yargı faaliyetine katılan diğer unsurlardan farklı olarak çok sayıda kişi ile çok farklı zaman ve mekânlarda görüşmek ve iletişimde bulunmaktadır. Yargı faaliyetine katılan hakim, savcı ve memurların mekanları sabit ve mesai saatleri sınırlıdır.
Avukatların ise işlerini yürütüşleri gereği aşağıda örnek olarak gösterdiğimiz yerlerde çok sayıda kişi ile saat ile de sınırlı olmaksızın yakın iletişim halindedir.

-Adliyeler
-Ceza ve Tevkifevleri
-Emniyet Birimleri, Karakollar
-Jandarma
-Anayasa Mahkemesi
-Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri
-Belediyeler
-Maliye Birimleri
-Nüfus Müdürlükleri
-Tapu Müdürlükleri
-Trafik Müdürlükleri
-Bankalar
-Noterlikler
-Arabuluculuk Merkezleri ve Toplantıları
-Kooperatifler
-Dernekler, Vakıflar
-Bakanlıklar, -Valilikler ve Kaymakamlıklar
-TBMM
-üniversiteler
-Tüm resmi kurum ve kuruluşlar
-Tüm özel şirketler ve gerçek kişiler
-Sendikalar vb...
Avukatlar kısaca ifade edersek: hukuki ilişkilerin ve hukuki ihtilafların olduğu her yerde bulunmaktadır.

6- Avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle resmi ve özel tüm gerçek ve tüzel kişilerle ilişki içinde oluşunu dikkate aldığımızda bu konum avukatları bir yandan koronavirüse açık hale getirmekte, diğer yandan da koronavirüsün taşıyıcıları konuma düşürmektedir.

7-Yakın zamanda tüm resmi kurumlara ve TBB AHM nin girişimi ile Adliyelere girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodunun şart olarak getirildiğini de göz önüne aldığımızda avukatların öncelikli olarak koronavirüs aşısı olmalarının avukatların sağlık güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra toplumunun sağlığının da korunması için gerekli olduğu açıkça ortadadır.

8- Avukatların Hasta Hakları bağlamında avukatların koronavirüs aşısı yapılacak öncelikli risk grupları arasına alınması için TBB tarafından Sağlık Bakanlığına başvurulması gerektiği görüşündeyiz.

Mesleki Kamuoyumuzun bilgisine sunarız.

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi