AVUKATLIK KANUNU'NDA ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI

2213

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı ile; Avukatlık Kanunu'nda staja ilişkin bazı düzenlemeler iptal edilmiştir.

İptal edilen düzenlemeler, "Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel değildir. Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilir. İlgili birimlerce stajın yapılması konusunda gereken kolaylık sağlanır. Bu fıkraya ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte düzenlenir" şeklindeki Avukatlık Kanunu'nun 16. maddesinin 2. fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleridir.

İptal gerekçesi özet olarak; "kolaylık sağlama" ifadesinin açık olmaması ve Adalet Bakanlığına, bu bakanlık dışındaki birimlerde çalışanlarla ilgili de yönetmelik çıkarma yetkisinin verilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğu şeklindedir.

İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Resmi Gazete için tıklayınız