AVUKATLIK RUHSATI DÜZENLENMESİ SÜRECİ

543850


TÜRKİYE Barolar Birliği Ruhsat, Sicil ve Kimlik İşleri Birimince düzenli olarak yapılan işlemler :

 • Baro Levhasına yazılma talebi uygun bulunan Stajyer Avukatın dosyası Barosu tarafından TÜRKİYE Barolar Birliğine gönderilir.
 • TÜRKİYE Barolar Birliği genel evrak biriminde kayda giren dosya Ruhsat Sicil ve Kimlik Birimine gönderilir.
 • Ruhsat Sicil ve Kimlik birimine gelen dosyalar UHAP sistemine kayıt edilir.
 • Barolar da YöNETİM KURULU TOPLANTILARI haftada bir, TÜRKİYE Barolar Birliği YöNETİM KURULU TOPLANTILARI ise genel olarak 15 günde bir yapılır. Bu nedenle eğer stajyer avukatın dosyası yapılan bu toplantılardan bir gün sonra bile gelecek olursa; zorunlu olarak bir sonraki yönetim kurulunun toplantı gündemine kalmaktadır. 
 • Ruhsat Sicil ve Kimlik İşleri Birimi tarafından UHAP sistemi üzerinden elektronik ortamda incelenen başvuru belgelerinde herhangi bir sorun yada eksik yok ise sırasına göre en kısa zamanda TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınır.
 • İnceleme esnasında eksik evrak, belge görüldüğü takdirde ilgili Baroyla yazışma yapılarak eksik evrak veya belge temin edilerek dosyasına konur ve hemen TBB Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere gündeme alınır.
 • Eksik evrak veya belge gönderilmez ise kanuni süre olan bir ay bekletilir, bu süre dolduğunda dosya Barosuna iade edilir.
 • Ruhsat Sicil ve Kimlik İşleri Birimi tarafından sorunlu görülen dosyalar bilgi notu yazılarak TBB Genel Sekreterliğine sorunlu dosya olarak sunulur ve yönetim kurulu gündeminde sorunlu dosya olarak ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülür.
 • TBB Yönetim Kurulu Toplantısının bitiminden sonra en kısa süre içerisinde uygun bulunan veya uygun bulunmayan tüm başvuru belgeleri Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne UHAP sistemi üzerinden ulaştırılır.
 • Adalet Bakanlığı, TÜRKİYE Barolar Birliğinden toplu halde gönderilen bu dosyaları inceleyerek değişik günlerde TBB’ ne iade eder.
 • TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından uygun bulunan fakat Adalet Bakanlığı tarafından uygun bulunmayan dosyalar tekrar görüşülmek üzere TBB yönetim kuruluna sunulur, tekrar görüşülen dosyalar ısrar kararı veya Bakanlık görüşüne uyularak tekrar Adalet Bakanlığına gönderilir.
 • TBB tarafından uygun bulunan ve Adalet Bakanlığı tarafından da onanan dosyalar Ruhsatname hazırlanmak üzere; Ruhsat Sicil ve Kimlik İşleri Birimi tarafından işleme alınır.
 • Ruhsatname hazırlanacak dosyalardan her avukat için, ayrıca TBB sicil dosyası hazırlanmak üzere; Baro levhasına yazılma kararı, staj bitim belgesi, Adalet bakanlığı uygun bulma kararı, TBB uygun bulma kararı, Avukatlık Kimlik kartı başvuru formu alınır.
 • Yine ruhsatname hazırlanacak dosyalar için TBB sicil numarası verilerek, kimlik kartı başvurusu alınıp, fotoğrafı tarandıktan sonra onaylanarak baskıya gönderilir. Ruhsatnameler hazırlanıp fotoğrafı yapıştırıldıktan sonra TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanımıza imzaya gönderilir. Birlik Başkanımız tarafından en kısa süre içerisinde imzalanan ruhsatnameler birime geri gönderilir. Bu arada avukat kimlik kartı başvurusu yapıldığında kayıt yapıldığına dair ilgiliye SMS gönderilir.
 • Avukatlık Kimlik Kartları, anlaşmalı firma tarafından 1 hafta içerisinde düzenlenir ve TBB ‘ ne gönderilir.
 • Avukat Kimlik kartları geldikten hemen sonra, daha önce imzalanmış olan ruhsatname ile birlikte kontrol edilerek ilgili Barolara özel kargo ile gönderilir. (Ruhsatname ve kimlik kartının gönderildiği ilgiliye SMS ile bildirilir.)