AVUKATLIK STAJ SÜRESİ SGK BORÇLANMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ UYARI 2022 YILI RAKAMLARI ÜZERİNDEN BORÇLANMAK İÇİN SON GÜN: 31 ARALIK 2022

21239

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 41.maddesinde Sigortalıların borçlanabileceği süreler belirlenmiş olup, maddenin (e) fıkrasında “Sigortalı olmaksızın Avukatlık Stajını yapanların normal staj süreleri” nin borçlanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılacaktır.

Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. (Kanun md.41, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği md 66/3)

Borçlanma müracaatı e-devlet üzerinden “Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi” yapılabilmektedir.