Aydın, Balıkesir, Bolu, Malatya, Mardin ve Çanakkale barolarına eğitim seminerleri verildi

135