Aydın, Bilecik, Edirne, Kastamonu, Kocaeli ve Muğla barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

104
A