Aydın, Erzincan ve Şırnak barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

242
A