Aydın, Erzincan ve Şırnak barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

231
A