Aydın, Erzincan ve Şırnak barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

205
A