AYTMATOV 90 YAŞINDA

2169

Cengiz Aytmatov, hiç kuşkusuz 20. yüzyıl Kırgız edebiyatının en büyük romancısıdır.

Cengiz Aytmatov, Türk Dünyasının 20. yüzyıldaki edebiyat meşalesidir.

Aytmatov, 20. yüzyıl dünya edebiyatının en büyük yazarlarındandır.

Aytmatov, ulusal olmadan evrensel olunamayacağının edebiyat aleminden ispatıdır.

Büyük yazarlar, mensup oldukları milletlerin derin bilinçaltının, kolektif ruh halinin, geçmişten geleceğe kesintisiz akan tarih yolculuğunun yazıya, mısraya, söze dönüşmüş halidir.

Aytmatov, Manas Destanına 20. yüzyılda eklenen dizelerdir.

Aytmatov, benlik ve bilinç kaybının, yön duygusunu yitirmenin yol açtığı milli felakete, toplumsal çöküşe karşı soylu çığlıktır.

Aytmatov, bireysel ve toplumsal MANKURTLAŞMAYA, millilikten gayrı milliliğe sürüklenişe karşı edebi, felsefî alarmdır.

Türk Dünyasının müşterek değeri, gelecekte de yol ve yön gösterici kutup yıldızı büyük yazarı saygıyla anıyoruz.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı