BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNDE İLK ADIM

3867

VİDEOYU GöRüNTüLEMEK İçİN TIKLAYINIZ

19 MAYIS 1919

BAĞIMSIZLIK MüCADELESİNDE İLK ADIM

19 Mayıs 1919’da yakılan bağımsızlık meşalesinin 101. yılını coşku ve gururla kutluyoruz. Emperyalist kodamanlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun tasfiyesi ve terekesinin taksiminde anlaşamayınca savaş kaçınılmaz hale gelmişti. Osmanlı İmparatorluğu, 1914-1918 yıllarında iki blok arasındaki 1. Paylaşım Savaşı’nın galibiyet ödülü Osmanlı’nın enerji zengini coğrafyası olacaktı.

Savaştan yenik çıkan Türkler için 30 Ekim 1918 Mondros Silah Bırakışması ters kelepçe, Sevr ise boyna geçirilecek yağlı ilmek olarak tasarlanmıştı.

19 Mayıs 1919, Türk halkının, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verdiği Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımı olması açısından çok önemlidir. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919’ da Samsun’a ayak bastığında, emperyalizme karşı verilecek mücadele açısından koşullar son derece elverişsizdir. Son derece olumsuz koşullar altında başlayan mücadeleyi zafere ulaştıran temel etken, Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık tutkusudur.

İlk adımın ardından gelen Amasya, Erzurum, Sivas duraklarında alınan kararlar ve oluşumlar, derelerin coşkun ırmağa dönüşmesi gibi, milli iradenin somutlaştığı-kurumsallaştığı ve TBMM ile meşruiyet kazandığı Ankara’da bir araya gelip merkezi yapıya kavuşacaktır. 23 Nisan 1920’de açılan TBMM ile Ankara’nın hem yurt içinde hem yurt dışında, Türk halkının meşru temsilcisi haline gelmesi sağlanacaktır.

Doğru önderlik, doğru strateji ile bu stratejiyi hayata geçirecek olan halkın iradesi ve kararlılığının askeri sonucu zaferle birlikte işgalcilerin ülkeden kovulması, siyasi sonucu ise TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin ortaya çıkışıdır.

Ulus devlet üniter yapı, ekonomik ve siyasal bağımsızlık temelinde tasarlanan Cumhuriyet, her şeyden önce bir hukuk devleti olarak ortaya çıkmıştır. çağdaş hukuku ve demokrasiyi, bağımsız yargıyı, kuvvetler ayrılığını esas alan yeni devletin uluslararası camiada kabul ve itibar görmesinden bugün için de alınacak sayısız dersler vardır.

İlk adımın 101. yılında, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş ve kuruluş için yaşamı dahil her türlü özveriyi gösterenler hiç kuşkusuz bizlerden hukuk devletine, demokrasiye, bağımsız yargıya sahip çıkılmasını beklemektedirler. TÜRKİYE Barolar Birliği, bu konudaki kurumsal duyarlılığını daima sürdürecektir.

TÜRKİYE Barolar Birliği

VİDEOYU GöRüNTüLEMEK İçİN TIKLAYINIZ