Baro Başkanları Toplantısı

6467
A

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE
ADALET BAKANI VE HSYK TEMSİLCİLERİNİN DE KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN BARO BAŞKANLARI TOPLANTISINDA
YARGININ VE ONUN ÜÇ KURUCU UNSURUNDAN BİRİ OLAN 
SAVUNMA MESLEĞİNİN SORUNLARI ELE ALINDI

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, Baro Başkanları, HSYK temsilcileri ve Bakanlık bürokratları, Türkiye Barolar Birliği’nin daveti ve ev sahipliğinde Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde buluştu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. V. Ahsen Coşar’ın “hoşgeldiniz” konuşmasıyla açılan kahvaltılı toplantıda söz alan Baro Başkanları yargının ve avukatlık mesleğinin karşı karşıya bulunduğu sorunları dile getirdiler.

Baro Başkanları;

 • Yeterince tartışılmadan çıkarılan yasaların ortaya çıkardığı sorunlar,
 • Örgüt üyeliği propagandası yapıldığı gerekçesiyle maddi delile dayanmayan gözaltı ve tutuklamalar ile uzun tutukluluk süreleri,
 • Avukatlık Kanunu’nda mesleğe girişte sınav sistemini yeniden getirecek yasal değişikliğin hızla yapılmasının gerekliliği,
 • Avukatlık mesleğinin kalitesinin yükseltilmesinde, yeterli niteliğe sahip bulunmayan hukuk fakültelerinin peş peşe açılmasının yarattığı olumsuz etkiler,
 • Hakim – savcı birlikteliğinin neden olduğu olumsuzluklar,
 • Yargının üç asli ve kurucu unsurundan biri olan savunmanın, uluslararası ve ulusal mevzuata aykırı olarak, savunma hakkını kısıtlayacak ve adil yargılanma hakkını ihlal edecek şekilde yargılama sürecinin dışına itilmeye çalışılması,
 • Avukatlık mesleğinin saygınlığını, onurunu ve bağımsızlığını zedeyen uygulamalar,
 • Savunma görevini yürüten avukatlara yönelik soruşturmalarda gözaltı, arama, el koyma, tutuklama vb. işlemlerindeki hukuka aykırılıklar,
 • Hukuksuz uygulamalar karşısında yasadan kaynaklanan görevini yapan Baro Başkanları ve barolara yönelik soruşturmalar,
 • Yargıç ve savcıların keyfi uygulamaları ile avukatlara bakış açılarındaki sorunlar,
 • Kolluk güçlerinin avukatlara yönelik tutumları,
 • Adliyelerde ve icra dairelerinde yaşanan ödeme sorunları,
 • Zorunlu müdafiilik kurumunun işleyişine ilişkin sıkıntılar,
 • Adliyelerdeki fiziki ve teknik altyapı yetersizlikleri

başta olmak üzere temel sorunları dile getirdiler.

Baro Başkanlarının dile getirdiği sorunları dinleyen ve zaman zaman açıklamalar yapan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Baro Başkanlarının icra dairelerinde başlayan yeni uygulamalara yönelik eleştirilerini kabul ettiğini ve bu konuda yaşanan sıkıntıları telafi etme çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, asıl konunun avukatlık mesleğinin saygınlığına ve geleceğine ilişkin olarak karşı karşıya bulunduğu sorunlar olduğunun altını çizdi.

Baro Başkanları ile farklı düşünmediğini belirten Bakan Ergin, sorunun yasalardan kaynaklandığı gibi psikolojik nedenleri de olduğunu söyledi. Ergin, Adalet Bakanlığı’nın hakim ve savcı bakanlığı şeklinde yapılanmasından, Bakanlıkta yönetici pozisyonunda olanların tümüyle hakimlik ve savcılık mesleğinden gelmesinden kaynaklanan sorunu Teşkilat Kanunu’nu değiştirerek çözeceklerini söyledi.
Bakan Ergin; sadece avukatların değil hakim ve savcıların eğitimlerinin de daha kaliteli hale getirilmesine ihtiyaç bulunduğunu, bunun temeli olan hukuk fakültelerindeki eğitim sistemi üzerine bir çalışma başlattıklarını; ayrıca hakim, savcı ve avukat adaylarının stajlarının belli bir bölümünün beraber yapılması gerektiğini belirtti.

Avukatlık mesleğine yönelik uygulamalar ile kovuşturma ve soruşturma sürecinde yaşanan sıkıntıların Türkiye’de yargının öteden beri süre gelen kalite ve standart probleminden kaynaklandığını söyleyen Bakan Ergin, sorunları “hepimizin ortak sıkıntısı” diye tanımladı.

Ergin, yargının geleceğine dönük ortak idealler açısından ortak adımlar atılması gerektiğini belirterek; Adalet Bakanlığı, HSYK ve Türkiye Barolar Birliği’nin ortak bir çalışma komisyonunu oluşturmasını önerdi. Ergin, hukuk uygulayıcıları olan hakim, savcı, avukat arasındaki ilişkilere yönelik olarak mevzuattan kaynaklanan ve yanlış yoruma müsait ifadelerin ayıklanması, aralarındaki nezaket ilişkisinin düzenlenmesi, maksadı aşan uygulamalar ve zorunlu müdafiilik kurumunun yeniden düzenlemesinde olduğu gibi bazı yasal çalışmaların masaya yatırılacağı ortak komisyonun bir hafta içinde kurulup hızla çalışmaya başlayabileceğini söyledi.

Avukatlık mesleğine girişte sınav sisteminin geri getirilmesine ilişkin Türkiye Barolar Birliği tarafından kendilerine verilen öneri üzerine de çalışmalara başladıklarını ifade eden Bakan Ergin, örgüt üyeliği propagandası suçlamalarını somut kriterlere bağlayan bir çalışmanın da 4. yargı paketi içinde ele alınacağını, çalışmanın 15 gün içinde tamamlanarak TBMM gündemine getirileceğini kaydetti.

Yaklaşık sekiz saat süren toplantı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.V. Ahsen Coşar’ın teşekkür konuşmasıyla sona erdi.