BARO GENEL KURULLARININ ERTELENMESİ HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR

4661

Avukatlık Kanunu’nda 7249 sayılı yasa ile yapılan değişiklik sonucu baro genel kurullarının iki yılda bir ekim ayında, TÜRKİYE Barolar Birliğinin olağan genel kurulunun dört yılda bir Aralık ayında yapılması yasal zorunluluk haline getirilmiştir.

Bu yasal zorunluluk doğrultusunda barolarımız genel kurul hazırlıklarını tamamlamış, genel kurulların yapılacağı mekanlar belirlenmiş, yasal merciler bilgilendirilmiş, meslektaşlarımıza genel kurula katılım çağrıları yapılmıştır.

Baro genel kurulları ile ilgili her türlü hazırlığın tamamlandığı bir aşamada İçişleri Bakanlığının 2 Ekim 2020 tarihli genelgesiyle genel kurulların 01.12.2020 tarihine kadar ertelendiği duyurulmuştur. İçişleri Bakanlığının genelgesi, erteleme konusunda Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyesini referans almaktadır.

İl Hıfzıssıhha Kurullarının, barolarımızın konuyla ilgili başvurularına karşı yaptığı açıklamalar olsun, Yüksek seçim Kurulunun açıklamaları olsun, İçişleri Bakanlığının ertelemeye ilişkin genelgesini teyit eder mahiyettedir.

Her şeyden önce vurgulamak isteriz ki; İçişleri Bakanlığının Genelgesi, normlar hiyerarşisinde yasaların üstünde olamaz. Baro genel kurullarının ne zaman yapılacağı açık ve net şekilde kanunla düzenlenmiş olup, kanunla düzenlenen bu konunun, genelge ile iptalinin hukuka uygun olmadığını, bu genelgeye dayalı yapılan ertelemenin yargının kurucu unsuru olan savunmaya yürütmenin açık müdahalesi olarak gördüğümüzü belirtmek isteriz.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ve sonrasında yapılan açıklamalar; kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin genel kurullarını ve etkinliklerinin ertelemesi sonucunu doğururken, siyasi partilerin ve sendikaların bu tür etkinlik ve toplantılarının çifte standart yaratacak tarzda kapsam dışı bırakılması kabul edilemez.

Covid 19 salgınının önüne geçilmesi amacıyla yayınlanan genelgenin, sayısal anlamda baro genel kurullarından daha yoğun katılımın olduğu siyasi partileri, konfederasyon ve sendikaları kapsam dışı tutması, gerekçe hakkında haklı kuşkulara yol açmaktadır. Yüksek Seçim Kurulu ve İl Hıfzıssıhha kurullarının, İçişleri Bakanlığının erteleme genelgesini onaylayan açıklamaları tatmin edici olmaktan uzaktır.

Yargının kurucu unsuru olan avukatların, yasamanın yürütme ile iç içe geçerek kuvvetler ayrılığının fiilen ortadan kalktığı dönemlerde yargıya müdahalenin kaçınılmazlaşacağına ilişkin uyarılarının haklılığı her gün daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Hukuki düzenlemeler yapılırken hukuk ekseninden uzak müdahalelerin uygulamada yaratacağı karmaşanın ve oluşacak mağduriyetin sonuçlarının meslek örgütlerine çıkarılmasındaki yanlışlıktan dönülmesi çağrısında bulunulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu