BAROLAR BİRLİĞİ MÜLTECİ HAKLARI ÇALIŞTAYINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

4130
A

Türkiye Barolar Birliği, Ankara Barosu ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Mülteci Hakları Çalıştayı" 8 Mayıs 2017 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nde gerçekleştirildi.

Mülteci Krizi Konusuna Felsefi Bakış, Yunanistan'da Adalet, Ötekilik ve Mülteciler, AB-Türkiye Mütabakatı ve Bölgesel Anlaşmaların Hukuki ve Felsefi Sonuçları, Avrupa Mülteci Hukukunda Güvenli Üçüncü Ülke Kavramı ve Yunan Yargı Kararları Eksenindeki Uygulaması, Türkiye'nin Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma Uygulamasına Yönelik Değerlendirmeler, Ankara Barosu Mülteci Hakları Kurulu'nun İşleyiş ve Uygulaması Çerçevesinde Adli Yardıma İlişkin Değerlendirmeler başlıklarının ele alındığı çalıştaya Türkiye Barolar Birliği'ni temsilen Genel Sekreter Av. Güneş Gürseler katıldı.