Barolardan ortak açıklama: Adalete erişim zorlaştırılmamalıdır.

3975