Barolardan ortak açıklama: Adalete erişim zorlaştırılmamalıdır.

4025