Barolarımıza Çağrı

32365
A
 

Ankara 02.06.2013
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2013/36         29.05.2013 tarihinde Taksim, İstanbul'da başlayan ve yurt sathına yayılan olaylar sırasında; ilinizde kolluk güçlerinin uygulamış olduğu şiddet ve diğer hak ihlalleri sebebiyle mağdur olan yurttaşlarımız ve meslektaşlarımız hakkında size ulaşan bilgiler ile varsa elinizde bulunan belgelerin, Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılacak olan adli ve idari başvurulara, ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde girişimlere esas olmak üzere, aşağıda bildirilen iletişim adreslerine acilen gönderilmesini önemle rica ederim.

  Saygılarımla. 
Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

              
            E-Posta : barobirlik@barobirlik.org.tr
                           metinfeyzioglu@barobirlik.org.tr

            Fax :        0312.286 55 65