BAROLARIN İNSAN HAKLARI TEMSİLCİLERİ TBB’DE BİR ARAYA GELDİ

5791
A

BAROLARIN İNSAN HAKLARI TEMSİLCİLERİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NDE BİR ARAYA GELDİ

Baroların İnsan Hakları Temsilcileri Toplantısı 25 Ocak 2015 tarihinde Türkiye Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Altmış baronun insan hakları temsilcilerinin, TBB İnsan Hakları Merkezi Bilim Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu üyelerinin katıldığı Baroların İnsan Hakları Temsilcileri Toplantısı”nın ilk gündem maddesinde; TBB İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Serhan Özbek, İnsan Hakları Merkezi’nin geçmişi, yaptığı ve planladığı çalışmalar konusunda baro temsilcilerine bilgi verdi.

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Görevlisi Av. Özge Görel, “İnsan Hakları İzleme Raporlama ve Arşivleme Projesi (İHİRAP)” konusunda bir sunum yaparak sistem konusunda katılımcıları bilgilendirdi. TBB Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesi Av. İzzet Varan ise TBB ve AB ortak projesi olan “Baro İnsan Hakları Merkezlerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi (İHEM)” konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Çalışmalar konusunda, katılımcılarının görüş ve önerilerinin alındığı gündem maddesinde baro temsilcileri; planlanan TBB İnsan Hakları Merkezi çalışmalarına destek olunması, baroların insan hakları yapılanmalarının güçlendirilmesi ve koordinasyonu konularında istisnasız birleşerek, insan hakları için mücadelenin savunma mesleği için ertelenemez bir görev olduğunu kararlılıkla ifade ettiler.

Temsilciler Toplantısı, TBB İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Serhan Özbek ve TBB Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesi Av. İzzet Varan’ın teşekkür konuşmaları ile son buldu.

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9