Basın Açıklaması

9260
A

MİT Müsteşarı ve bir kısım MİT görevlileri hakkında İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olması, özel yetkili mahkemelere yönelik olarak gerek Türkiye Barolar Birliği ve baroların, gerekse başkaca kurum ve kişilerin yaptıkları eleştirilerde ne kadar haklı olduklarını bir kez daha ortaya koymuştur.

Gelinen bu aşamada yapılması gereken; yasaların genel ve objektif olmasına, kişiye özel olmamasına ilişkin temel hukuk ilkesine ve yine Anayasa’nın 11.maddesi hükmüne aykırı olarak MİT Müsteşarı ve diğer üst düzey görevlilerle ilgili özel yasal düzenleme yapmak değil, birey hak ve özgürlükleri yönünden büyük tehlike oluşturan, yargı ve hukuk güvenilirliğini ciddi biçimde tehdit eden özel yetkili mahkemeleri düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250, 251, 252 maddelerini yürürlükten kaldırmaktır.

Diğer taraftan MİT Müsteşarı ve bir kısım MİT görevlileri hakkında İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın içeriği her ne kadar tarafımızdan bilinmemekte ise de, başlatılan bu soruşturma nedeniyle soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyuna tatmin edici herhangi bir açıklama yapılmadan görevinden alınmış olması Anayasa ve yasalarla düzenlenen savcılık teminatına aykırıdır.

 

Av.V.Ahsen Coşar
Türkiye Barolar Birliği Başkanı