Basın Açıklaması

8430
A
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN ŞIRNAK BAROSU ÜYESİ AV.ERDAL KUNUR’UN 23 ŞUBAT 2012 TARİHİNDE ŞIRNAK’TA MARUZ KALDIĞI POLİS MEMURLARININ KÖTÜ MUAMELESİ NEDENİYLE YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI
Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet Kılıçlar’ın 2012 Yeni Yıl mesajında ifade ettiği üzere; “Emniyet Teşkilatı, toplumda huzurun ve düzenin sağlanmasının, vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunmasının, hukukun üstünlüğü ve devlet otoritesinin sağlanmasının, insan hak ve özgürlüklerinin korunmasının ortak güvencesidir.”
Hal böyle iken, Şırnak Baro Başkanlığı’nın Birliğimize verdiği bilgiden ve yine 29 Şubat 2012 günlü Milliyet Gazetesi’nde yer alan haber ve fotoğraftan; Şırnak Barosu üyesi olan meslektaşımız Erdal Kunur’un, Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet Kılıçlar’ın yeni yıl mesajında ifade ettiklerinin aksine, Şırnak’ta görev yapan kimi polis memurlarının fena muamelesine ve hatta darbına maruz kaldığı anlaşılmaktadır.
Ülkemizin hemen her bölgesinde özveriyle görev yapan Emniyet Teşkilatımızın saygınlığına gölge düşüren, savunma mesleğinin mensubu olan avukatlar ile Emniyet Teşkilatı mensupları arasındaki karşılıklı saygı ve güveni zedeleyen, yanı sıra yasaya, hukuka, insan hak ve özgürlüklerine aykırı olan suç niteliğindeki bu eylemi kınıyor, yapanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağına inanıyor ve bunu bekliyoruz.   
 
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI