Basın Açıklaması

8966
A

27.03.2012

BASIN AÇIKLAMASI

Şanlıurfa Baromuzdan kaygı ve üzüntü duyularak alınan bilgilere göre;

“…Şanlıurfa Valiliğinden alınan izinle 21 Mart 2012 günü Şanlıurfa İli, Haleplibahçe mevkiinde yapılan kutlamaları izlemek üzere Şanlıurfa Barosunca yapılan görevlendirme çerçevesinde toplantı yapılan meydanda izleyici olarak bulunan Baro üyesi avukatlardan Av. Eyüpsabri TINAŞ, Av. Hidayet ENMEK ve Av. Mehmet Emin UYGUNER’in, asayişi sağlamakla görevli güvenlik güçlerince darp ve dövülme suretiyle kötü muameleye tabi tutuldukları ve akabinde kelepçelenerek gözaltına alındıkları, gözaltı sürecinde de kötü muamelenin devam ettirildiği…” daha sonra Şanlıurfa Baro Başkanı ve diğer meslektaşlarımızın girişimleri ile gözaltına alınan avukat meslektaşlarımızın hastaneye sevklerini müteakiben serbest bırakıldıkları ve konu ile ilgili olarak polisler hakkında da Şanlıurfa Başsavcılığınca 2012/7074 Hazırlık No’su ile soruşturma başlatıldığı öğrenilmiştir.

Toplumda huzurun ve düzenin sağlanmasının, vatandaşın can ve mal güvenliğinin, hukukun üstünlüğü ve devlet otoritesinin sağlanmasının, insan temel hak ve özgürlüklerinin korunmasının ortak güvencesi olması ve bu temel prensipler ışığında kamu görevi yürütmesi gereken polislerimizin, görevlerini kötüye kullanmaları suretiyle orantısız güç kullanarak avukatlara suç niteliği taşıyan etkili eylemde bulunmaları olayın vahametini son derece arttırmaktadır.

Özelinde, üç meslektaşımıza, genelinde ise kamu hizmeti ifa eden, yargının kurucu unsuru, hukuk devletinin olmazsa olmazı bağımsız savunmayı temsil eden tüm avukatlara ve onların meslek örgütlerine yapılmış bir saldırı olarak değerlendirdiğimiz, hukuka, yasalara, insan temel hak ve özgürlüklerine aykırı ve suç niteliğindeki bu eylemi şiddetle kınıyor, gerek Şanlıurfa Başsavcılığınca ve gerekse Şanlıurfa Valiliğimizce de en üst derecede duyarlık ve hassasiyetin gösterilerek avukatlara karşı bu eylemleri gerçekleştiren kolluk görevlileri hakkında idari ve cezai soruşturma için yasal işlemlerin yapılacağına inanıyor ve bunu bekliyoruz.

Hukuk Devletinin tüm kurum ve kurallarıyla yaşama geçirilmesini, insan temel hak ve özgürlüklerinin korunup geliştirilmesini, adil yargılanma hakkının eksiksiz uygulanmasını ilke edinen Birliğimizin, idari ve cezai soruşturmaları da hassasiyetle takip edeceğini kamuoyuna saygı ile duyururuz.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI