Basın Açıklaması

8816
A

Gerek ulusal düzeydeki yasal düzenlemelere, gerekse ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümlerine göre; her tutuklu ve hükümlünün başta yaşam hakkı ile can güvenliği olmak üzere insan olmaktan kaynaklanan kişi dokunulmazlığı ve temel hakları vardır.

Bu hakları korumak, tutuklu ve hükümlülerin ruh ve beden sağlığını esas alacak fiziki ve sağlık koşullarını sağlamak devletin asli görevidir.

Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi ve Tutukevi’nde çıkan yangın ve bu yangın sonucu kimi tutuklu ve hükümlülerin yaşamlarını yitirmiş olması devletin bu görevini hakkıyla yerine getiremediğini göstermektedir.

Ceza hükmünün yerine getirilmesinden amaç eziyet değil, suçluyu ıslah ve topluma yeniden kazandırmaktır. Tutuklama kararının amacı ve işlevi ise somut kanıtları varsa suçlunun kaçmasını veya delilleri karartmasını önlemektir.  

Bu bağlamda işaret etmek gerekir ki, insanlık dışı koşullarda infaz edilen ceza kararı, ıslah amacına hizmet etmez. Kesin hükme kadar suçsuz kabul edilen sanık veya şüphelinin kaçma ya da delilleri karartma olasılığı olmaksızın tutuklanması ise açık bir insan hakları ihlalidir.

İnfaza dönüştüğü algısı yaratan yersiz tutuklamalar ile adli kontrol tedbirlerinin yeterince uygulanmıyor olması, esasen yetersiz olan ceza ve tutukevlerinin fiziki koşullarını daha da ağırlaştırmakta, bu bağlamda hükümlü ve tutukluları insani olmayan koşullarda yaşamaya mahkum etmektedir.  

Açıklanan bütün bu nedenler ile ceza ve tutukevlerinin fiziki koşullarının çok ivedi olarak insanileştirilmesi, bunun için de devletin bu konudaki görev ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir.  

Bu vesile ile devleti, ceza ve tutukevleri konusunda görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeye ve yine Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi ve Tutukevi’nde çıkan yangından sorumlu olanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya davet eder, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi ve Tutukevi’nde çıkan yangında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

Saygılarımızla.


Türkiye Barolar Birliği