Basın Açıklaması

5388
A

28.08.2009


TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN ANKARA BAROSU ÜYELERİNDEN AV. SUAT YAŞA'NIN 27 AĞUSTOS 2009 TARİHİNDE SALDIRIYA UĞRAMASI NEDENİYLE YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

Ankara Barosuna kayıtlı değerli meslektaşımız Av.Suat YAŞA, 27.08.2009 günü bürosunda , görevi başında saldırıya uğrayarak bıçakla ağır bir şekilde yaralanmıştır. Yapılan ameliyatla sağ böbreği alınan meslektaşımızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

Meslektaşımızın bu saldırı nedeniyle yaşamını yitirmemiş olması sevindiricidir. Ancak bu sevinç olayın vahametini ve saldırının menfur niteliğini azaltmamakta, saldırı nedeniyle duyduğumuz acıyı hafifletmemektedir.

Meslektaşımıza yapılan saldırı, son on yıl içinde avukatlara yapılan 255 inci saldırıdır. Bu saldırıları kişisel ilişki-husumet gibi kavramlarla açıklamak mümkün olmadığı gibi doğru da olmayacaktır.

Bu saldırı, savunmaya olduğu kadar kurucu unsuru olduğumuz yargı kurumuna karşı da yapılmış bir saldırıdır.

Yalnızca müvekkilinin haklarını savunma kapsamında mesleki görevini ifa eden meslektaşımıza yapılan bu saldırı, tüm yargı mensupları ve siyasi otorite için ciddi bir uyarı olmalıdır.

Kendi hukukunu uygulama ve cezalandırma düşüncesinin eyleme geçirilmesinde içinde bulunulan ortamın da cesaret verdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Her fırsatta savunma ve avukatlık mesleğine yapılan haksız eleştirilerin bu saldırılarda büyük payı bulunmaktadır.

Türkiye Barolar Birliği ve 78 baromuzun bugüne değin hiç ödün vermediği ilkelerine inanç ve kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Son bulmasını dilediğimiz ve istediğimiz bu tür saldırılar hiçbir şekilde savunma mesleğini en iyi şekilde ifa etme istek ve idealimizden bizi geri döndürmeyecek, hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla oluşturulmasına yönelik mücadele azmimizi daha da güçlendirecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Türkiye Barolar Birliği