Basın Açıklaması

5518
A

11.09.2009


TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN, SAYIN AHMET TÜRK BAŞKANLIĞINDAKİ DTP HEYETİNİN ZİYARETİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

 

Her ne şekilde adlandırılırsa adlandırılsın, ülkemizin her sorununun eşit yurttaşlarından oluşan, başta insan onuru olmak üzere temel hak ve özgürlüklere ve üniter - ulus devlet modeline dayalı demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine bütün kural, kurum ve kuruluşlarıyla işlerlik kazandırılmasıyla çözüleceğine inanıyoruz.

Alman düşünür Habermas’ında vurguladığı gibi ortak bir dil olmadan bir ulusun varlığından söz edilemez. Bu nedenle ülkemizde resmi dilin ve özellikle de ortak eğitim dilinin Türkçe olması bizim olmazsa olmazımızdır.

Güç kullanma monopolünün devlette olması ilkesinden de vazgeçilemez. Tabii devlet bu gücünü kullanırken hukuk devleti gereklerine mutlaka uygun hareket etmek zorundadır.

 Türkiye Barolar Birliği